Universitat Rovira i Virgili

Convencions formals

1. Seguiu els criteris establerts de majúscules i minúscules, abreviacions, tipus de lletra, escriptura de numerals, etc.