Universitat Rovira i Virgili

Precisió

|Alt imatge columna esquerra|

1. Busqueu les paraules més precises per expressar les idees.

2. Useu la terminologia científica pròpia de la disciplina, sempre que la situació comunicativa ho exigeixi.        

3. Sigueu coherents en l'ús d'un lèxic formal.