Universitat Rovira i Virgili

Consistència

|Alt imatge columna esquerra|

1. Abans de començar a redactar, feu un esquema de les idees que voleu exposar i organitzeu-les perquè el text aconsegueixi la màxima eficàcia comunicativa.

2. Redacteu amb la màxima precisió possible. 

3. Expresseu les idees de manera completa, centrant-vos en la informació necessària i rellevant.

4. Busqueu idees o hipòtesis sòlides i justifiqueu-les.

5. Expresseu les opinions pròpies sobre el tema amb un tractament honest de les fonts bibliogràfiques que heu consultat.

6. Referencieu sempre d'on prové qualsevol informació que no sigui original vostra.