Universitat Rovira i Virgili

Adequació

|Alt imatge columna esquerra|

1. Adeqüeu-vos a l'encàrrec fet pels professors i seguiu les seves indicacions.

2. Ajusteu el text a l'objectiu comunicatiu, al tema i al canal escrit.

3. Manteniu el grau de formalitat al llarg del discurs.