Universitat Rovira i Virgili

Riquesa

|Alt imatge columna esquerra|

1. Feu servir un lèxic variat i genuí. Els sinònims són mostra de riquesa i precisió alhora.

2. Articuleu les idees a través d'estructures sintàctiques variades.

3. Utilitzeu un llenguatge respectuós i igualitari.