Universitat Rovira i Virgili

Extensió

|Alt imatge columna esquerra|

1. Planifiqueu l'estructura del text per no sobrepassar l'extensió demanada.

2. Assigneu a cada capítol l'extensió adequada segons la importància del contingut en el conjunt del treball.