Universitat Rovira i Virgili

Claredat

|Alt imatge columna esquerra|

1. Produïu un text clar i concís que eviti confusions i no contingui paraules supèrflues.

2. Distribuïu el text en paràgrafs equilibrats que convidin a llegir el text.

3. Defugiu les frases innecessàriament llargues: limiteu els incisos, les oracions negatives i la veu passiva.

4. Procureu fer servir l'ordre natural de la frase: subjecte + verb + complements.

5. Aneu rellegint les frases i els paràgrafs a mesura que els redacteu per garantir-ne la coherència.