Universitat Rovira i Virgili

Més recursos en català

|Alt imatge columna esquerra|

Corrector en línia

Corrector ortogràfic i gramatical de Softcatalà. Cal escriure o enganxar el text que es vol revisar: automàticament es marquen els errors i s'hi suggereixen correccions.  

Criteris gramaticals i de convencions

Fitxes gramaticals (d'ortografia, sintaxi, morfologia, lèxic...) i de convencions. Cal seleccionar l'apartat "criteris" sota la barra del cercador de l'Optimot.  

Gramàtica

Resum pràctic de gramàtica catalana: fonètica i ortografia, morfologia i sintaxi (portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals)

Noms de persona

Cercador de noms de persona en català, amb equivalències en espanyol. En conté més de 2.000 (Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya)

Sinònims

Diccionaris de sinònims i associacions lliure

Topònims

Recull de topònims dels territoris de parla catalana i selecció de topònims d'arreu del món (portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals)

Verbs conjugats

Conjugacions de tots els verbs. Cal seleccionar l'apartat "verbs conjugats" sota la barra del cercador de l'Optimot i escriure l'infinitiu del verb.