Universitat Rovira i Virgili

Més recursos en anglès

|Alt imatge columna esquerra|

Estudiants (especialment de grau)

Writing guide for undergrads

Breu recull de consells sobre com millorar els treballs acadèmics redactats en anglès

Academic writing at Warwick

Guia sobre redacció, amb enllaços a apartats sobre comprensió lectora, comprensió oral, expressió oral i gramàtica, tot enfocat al món acadèmic

Oral presentations

Recursos per preparar i fer una presentació oral

PDI

Academic Phrasebank

Recull de frases per al PDI que redacta articles de recerca en anglès

Class-talk

Recull de frases que el professorat pot utilitzar per preparar les classes

English for conferences

Consells per preparar intervencions orals en congressos

Duke graduate school writing resource

Recurs que ajuda a millorar la redacció científica en llengua anglesa

Writing studio. Tools and resources for writers

Pàgina web de la Universitat de Colorado amb una àmplia gamma de recursos diferents

Scidev.net

Consells sobre la redacció d'articles científics

General

Online English grammar resources

Guia exhaustiva de la gramàtica anglesa

Practical guide to English usage. Comparing and contrasting English and Catalan

Guia publicada per la UOC que compara i contrasta l'anglès i el català

European Union interinstitutional style guide

Normes i convencions de redacció utilitzades per totes les institucions, organismes, entitats i agències de la Unio Europea. Elaborat pels representants dels serveis lingïstics d'aquestes institucions (document disponible en 24 llengües)

Thesaurus

Diccionari de sinònims i antònims

British national corpus

Corpus d'anglès britànic

US College Student Writing Guide

          Guia per elaborar citacions bibliogràfiques en diferents formats (APA, MLA, Chicago, Turabian, AAA i CSE)