Universitat Rovira i Virgili

Curs d'estiu 2021

Nivell Curs Hores Preu (€) Modalitat Campus Període Dies Horari Matrícula
A1.1 Curs d'iniciació a l'italià 60

183.12 CN

290.80 URV

342.33 Ext.

semipresencial Catalunya 28/06-29/07 dilluns a dijous

dilluns i dimecres, de 9.30 a 12.30h: classes presencials 

dimarts i dijous, de 9.30 a 11.30 h: classes en línia 

15-20 juny

(matrícula virtual)

PREUS:

MATRÍCULA: Es fa en línia de les 9:00 del primer dia de matrícula a les 23:59 de l'últim.

EXÀMENS: Són presencials al campus Catalunya de la URV.

EXEMPCIONS: Les persones que gaudeixin d'alguna exempció de matrícula (família nombrosa general o especial, minusvalidesa igual o superior al 33%, víctimes de violència de gènere i fills dependents, i víctimes d'actes terroristes i cònjuges i fills -vegeu el punt 6 de la Normativa de matrícula) hauran d'acreditar-la documentalment. Aquestes exempcions només tenen lloc en la primera matrícula. Si es repeteix el curs, ni que sigui en una altra modalitat d'aprenentatge, no s'apliquen les exempcions.