Universitat Rovira i Virgili

Cursos d'espanyol del 1r quadrimestre (2021-22)

Nivell Curs Hores Preu (€) Modalitat Campus Període Dies Horari Matrícula
A1 ELE 1 60 105,00 mobilitat
290,80 URV
342,33 extern
virtual Catalunya 04/10-22/12 dl-dc 15-16.30 h

20 sep-1 oct

A2 ELE 2 60 105,00 mobilitat
290,80 URV
342,33 extern
virtual Catalunya 05/10-23/12 dt-dj 16.30-18 h

20 sep-1 oct

B1.1 ELE 3 60 105,00 mobilitat
290,80 URV
342,33 extern
virtual Catalunya 04/10-22/12 dl-dc 16-17.30 h

20 sep-1 oct

B1.2 ELE 4 60 105,00 mobilitat
290,80 URV
342,33 extern
virtual Catalunya 05/10-23/12 dt-dj 15-16.30 h

20 sep-1 oct

Els cursos d’espanyol s’imparteixen en modalitat virtual.

Les persones que gaudeixin d'alguna exempció de matrícula (família nombrosa general o especial, minusvalidesa igual o superior al 33%, víctimes de violència de gènere i els fills dependents, i víctimes d'actes terroristes i cònjuges i fills -vegeu el punt 6 de la Normativa de matrícula) han de fer tots els passos de la matrícula, però abans de fer el pagament cal que es posin en contacte amb la Secretaria del Servei Lingüístic. 

Abans de matricular-vos de qualsevol curs d'espanyol per a estrangers, cal fer una prova de nivell