Universitat Rovira i Virgili

Usos no Sexistes de la Llengua

Aquest curs pretén oferir eines per evitar els usos sexistes del llenguatge en la producció de textos de la URV.