Universitat Rovira i Virgili

Dubtes lingüístics

Aquest curs pretén resoldre els dubtes gramaticals i de convencions lingüístiques més habituals en la producció de textos de la URV.