Universitat Rovira i Virgili

Superior 2 (virtual)

ur

Aquest curs permet obtenir el Superior (nivell C2 del Marc europeu). Per matricular-s’hi cal haver fet el curs C2.1 o bé superar una prova d’accés.