Universitat Rovira i Virgili

Superior 1 (virtual)

ur

Aquest curs és la primera part del C2 virtual i permet accedir al Superior 2 per obtenir el Certificat de nivell superior