Universitat Rovira i Virgili

Sessions de suficiència de català per al PDI (PROFID)

Aquest curs permet obtenir el Suficiència per al PDI (nivell C1 del Marc europeu)