Universitat Rovira i Virgili

Intermedi 1 de català

Aquest curs és el primer dels dos mòduls de l'Intermedi (nivell B2 del Marc europeu)