Universitat Rovira i Virgili

Cursos d'estiu (2018-19)

Nivell Curs Hores Preu Campus Període Dies Horari Matrícula
A2 Anglès 2 120 366,24 CN
447,27 URV
525,30 Ext.
Catalunya jun-jul 2019 diari 9.30-13.30 h

per determinar

B1 Anglès 3 120 366,24 CN
447,27 URV
525,30 Ext.
Catalunya jun-jul 2019 diari 9.30-13.30 h

per determinar

B2.1 Anglès 4 120 366,24 CN
447,27 URV
525,30 Ext.
Catalunya jun-jul 2019 diari 9.30-13.30 h

per determinar

Les persones que gaudeixin d'alguna exempció de matrícula (família nombrosa general o especial, minusvalidesa igual o superior al 33%, víctimes de violència de gènere i els fills dependents, i víctimes d'actes terroristes i cònjuges i fills -vegeu el punt 6 de la Normativa de matrícula) han de fer tots els passos de la matrícula, però abans de fer el pagament cal que es posin en contacte amb la Secretaria del Servei Lingüístic.