Universitat Rovira i Virgili

Cursos d'estiu (2018-19)

Nivell Curs Hores Preu Campus Període Dies Horari Matrícula
B2.1 Anglès 4 120 366,24 CN
447,27 URV
525,30 Ext.
Catalunya 20 jun-25 jul 2019 diari 9.30-13.30 h

11-14 juny

Les persones que gaudeixin d'alguna exempció de matrícula (família nombrosa general o especial, minusvalidesa igual o superior al 33%, víctimes de violència de gènere i fills dependents, i víctimes d'actes terroristes i cònjuges i fills -vegeu el punt 6 de la Normativa de matrícula) hauran d'acreditar-la documentalment. Aquestes exempcions només tenen lloc en la primera matrícula. Si es repeteix el curs, ni que sigui en una altra modalitat d'aprenentatge, no s'apliquen les exempcions.