Universitat Rovira i Virgili

Curs d'estiu 2021

Nivell Curs Hores Preu Modalitat Període Dies Horari Matrícula
-

Student Survival Skills in English: At Home and Abroad

60 183.12 CN
290.80 URV
342.33 Ext.
virtual 28 juny-29 juliol diari 10-12 h

15-20 juny 

(matrícula virtual)

NIVELL: Aquest curs no acredita cap nivell, però per accedir-hi cal haver assolit un nivell d'anglès entre l'A2 i el B2.1.

PREUS:

MATRÍCULA: Es fa en línia de les 9.00 h del primer dia a les 23.59 h de l'últim. Per matricular-se al curs, cal haver superat un curs d'A2, B1 o B2.1 del Servei Lingüístic en els dos darrers anys o haver assolit el nivell A2, B1 o B2.1 en una prova de nivell d'anglès feta al Servei Lingüístic durant el darrer any. 

EXEMPCIONS: Les persones que gaudeixin d'alguna exempció de matrícula (família nombrosa general o especial, minusvalidesa igual o superior al 33%, víctimes de violència de gènere i fills dependents, i víctimes d'actes terroristes i cònjuges i fills -vegeu el punt 6 de la Normativa de matrícula) hauran d'acreditar-la documentalment. Aquestes exempcions només tenen lloc en la primera matrícula. Si es repeteix el curs, ni que sigui en una altra modalitat d'aprenentatge, no s'apliquen les exempcions.

CERTIFICAT: Certificat d'aprofitament per a qui hagi assistit al 80% de les classes.