Universitat Rovira i Virgili

Estructura del B1 de francès

L'examen de nivell B1 de francès de la URV consta de quatre parts, que avaluen diferents aspectes de la competència lingüística. Per aprovar cal obtenir com a mínim el 70% de la puntuació global.

Part Contingut Durada %
Comprensió lectora i ús de la llengua

Els candidats han de respondre preguntes sobre dos textos escrits (20%) i realitzar un exercici pràctic d'ús de la llengua (5%)105 minuts

  25%
Expressió escrita Els candidats han d'escriure un text entre 160 i 180 paraules en què expressin la seva opinió sobre un tema d'interès general. 25%
Comprensió oral Els candidats han de respondre preguntes sobre tres textos gravats diferents. Cada text dura un màxim de sis minuts i s'escolta dues vegades. 20 minuts  25%
Expressió oral

La prova té dues parts: una primera d'expressió/interacció lliure entre el candidat i l'examinador i una segona en què el candidat prepara un tema proposat per l'examinador i després l'explica i en dona la seva opinió. L'examinador pot fer preguntes.

25 minuts 25%