Universitat Rovira i Virgili

Acreditacions externes

|Alt imatge columna esquerra|

Es pot acreditar el requisit de la tercera llengua presentant un certificat expedit per una institució reconeguda per la URV. Consulteu aquí els certificats reconeguts.