Universitat Rovira i Virgili

Qui es pot examinar?

|Alt imatge columna esquerra|

Alumnes del Servei Lingüístic

Els alumnes actuals del Servei Lingüístic tenen dret a una convocatòria d'examen del nivell del curs en què s'han matriculat (inclosa en el preu del curs).

Exalumnes del Servei Lingüístic

Les persones que han estat alumnes del Servei Lingüístic i que van suspendre l'examen o no s'hi van presentar (a partir del curs 2016-17) tenen dret a presentar-se a convocatòries lliures d'examen del nivell del curs en què es van matricular. Per fer-ho cal que abonin les taxes d'exàmens corresponents: 50 € els membres de la URV (PDI, PAS o estudiants) o 75 € els qui no són membres de la URV (no hi ha límit en el nombre de convocatòries a què es pot accedir). Els exàmens es fan el segon dissabte de febrer i de juny.

Per inscriure's a aquestes convocatòries cal sol·licitar-ho a la Secretaria del Servei Lingüístic a través del correu infosl(ELIMINAR)@urv.cat. El termini per fer aquesta petició és entre 60 i 20 dies abans de la prova.