Universitat Rovira i Virgili

Certificat de nivell superior de català de la URV

Competències i habilitats

Estructura de l'examen

Criteris d'avaluació

Model d'examen

Model de correcció

El Certificat de nivell superior de català de la URV correspon al C2 del Marc europeu i està reconegut com a equivalent al Certificat de nivell superior de català de la Generalitat de Catalunya.

Per fer l'examen cal inscriure's al curs Superior (antic nivell D), que el Servei Lingüístic de la URV ofereix en modalitat presencial, semipresencial o virtual. 

Aquest nivell acredita que la persona pot: