Universitat Rovira i Virgili

Calendari d'exàmens de català 2017-18

 

Per participar en els exàmens, cal inscriure's als cursos enllaçats.

  Febrer 2018 Juny 2018 Juliol 2018
A2 -

Bàsic 2
Bàsic 2

-
B1 - Elemental 2 -
B2 - Intermedi 2 -
C1 -

Suficiència 2
 

-
C1-PDI Suficiència PDI Suficiència PDI -
C2 Superior

Superior
Superior

Superior
Superior