Universitat Rovira i Virgili

Convocatòria CLUC d'octubre de 2015

Qui pot fer l'examen?
Tothom que sigui major d'edat. Tant els membres de la comunitat universitària com les persones que no tinguin cap relació amb les universitats de Catalunya.

Places
Hi ha 35 places, que s'adjudiquen per rigorós ordre d'inscripció. 

Lloc i dates d'examen
Al campus Catalunya, els divendres 23 i 30 d'octubre de 2015.

Quan l'alumne es matriculi, rebrà instruccions personalitzades sobre l'hora i l'aula de les diferents parts de l'examen (també sobre el dia i l'hora assignats per fer la prova oral).

Preu i pagament
90,75 € (IVA inclòs) (membres de la URV i persones a qui sols falta acreditar el nivell de tercera llengua per obtenir el grau de la URV) o 181,50 € (IVA inclòs) (persones que no pertanyen a la URV). Cal ingressar l'import de matrícula al número de compte indicat al full de matrícula o bé abonar-lo via web (pagament TPV).

Documentació

Per examinar-se, cal identificar-se amb un document d'identificació que sigui vigent i que tingui fotografia: DNI, carnet universitari, carnet de conduir, passaport o similar. Si un examinand no en disposa, no pot accedir a la prova i, per tant, la qualificació de l'examen és "no presentat".

Resultats i certificats

Els resultats de la prova s'enviaran individualment per correu electrònic el 17 de novembre de 2015. Els certificats es poden recollir al Servei Lingüístic després d'haver rebut un avís de recollida per correu electrònic.