Universitat Rovira i Virgili

B1 anglès: convocatòria maig 2019

Qui pot fer l'examen?
Per poder matricular-se cal haver complert els 17 anys o complir-los durant aquest any

Places
Les places són limitades i seran adjudicades per rigorós ordre d'inscripció.

Període de matrícula
Del 24 d’abril (a partir de les 9 h) fins al 26 d’abril (fins a les 23.59 h) de 2019.

Lloc i dates d'examen
Al campus Catalunya, els divendres 24 i 31 de maig

Quan l'alumne es matriculi, rebrà instruccions personalitzades sobre el dia i l'hora assignats per fer la prova oral.

Durada de l'examen
Prova escrita: 4 hores
Prova oral: 15 minuts aproximadament

Preu i pagament
90,75 € (membres URV) o 181,50 € (externs). Cal ingressar l'import de matrícula al número de compte indicat al full de matrícula o bé abonar-lo via web (pagament TPV).

Documentació

Per examinar-se, cal identificar-se amb un document d'identificació que sigui vigent i que tingui fotografia: DNI, carnet universitari, carnet de conduir, passaport o similar. Si un examinand no en disposa, no pot accedir a la prova i, per tant, la qualificació de l'examen és "no presentat".

Resultats i certificats

Els resultats de la prova es publicaran en aquesta mateixa web i a la cartellera de la Secretaria del Servei Lingüístic (Campus Catalunya) el 13 de juny de 2019, a les 12 h. Els certificats es poden recollir al Servei Lingüístic després d'haver rebut un avís de recollida per correu electrònic.