Universitat Rovira i Virgili

Acreditació de català del PDI

El professorat de les universitats catalanes ha d'acreditar el coneixement suficient del català, tant en l'expressió oral com en l'escrita, d'acord amb les exigències de les seves tasques acadèmiques (Decret 128/2010, de 14 de setembre).

Per facilitar aquesta acreditació, el Servei Lingüístic de la URV organitza semestralment (al febrer i al juny) una convocatòria d'exàmens per a l'obtenció del Certificat de coneixements de suficiència de llengua catalana per al PDI.

Els exàmens vénen precedits d'una formació preparatòria, que pot ser virtual (Suficiència de Català per al PDI) o presencial (Sessions de Suficiència de Català per al PDI) i que, com els exàmens, és de caràcter gratuït.