Universitat Rovira i Virgili

Acreditacions d'anglès

Si voleu acreditar el vostre nivell d'anglès a la URV, teniu aquestes opcions:

1) Exàmens ACLES (B1 i B2)

La URV és un centre acreditat per ACLES per organitzar exàmens d'anglès dels nivells B1 i B2, que permeten obtenir certificats amb el segell de qualitat ACLES (reconegut per l'AGAUR, el CIC, la CRUE i CERCLES).

2) Exàmens CLUC 

El CLUC (Certificat de llengües de les universitats catalanes), vàlid a totes les universitats de l'EEES, és un examen multinivell dividit en cinc parts (expressió escrita i oral, comprensió escrita i oral i ús de la llengua) que permet acreditar, en funció del resultat obtingut, un d'aquests tres nivells: B1B2.1 o B2.

3) Exàmens de la URV

Podeu acreditar els nivells A1, A2 i B2.1 apuntant-vos a un curs ofert pel Servei Lingüístic de la URV i superant l'examen final. Els certificats estan reconeguts per totes les universitats catalanes. 

cluc