Universitat Rovira i Virgili

Acreditacions d'anglès

Si voleu acreditar el vostre nivell d'anglès a la URV, teniu aquestes opcions:

1) Exàmens ACLES 

La URV és un centre acreditat per ACLES per organitzar exàmens d'anglès, que permeten obtenir certificats amb el segell de qualitat ACLES (reconegut per l'AGAUR, el CIC, la CRUE i CERCLES).

2) Exàmens de la URV

Podeu acreditar els nivells A1, A2 i B2.1 apuntant-vos a un curs ofert pel Servei Lingüístic de la URV i superant l'examen final. Els certificats estan reconeguts per totes les universitats catalanes. 

  • Calendari d'exàmens